به تبلیغ من خوش آمدید
آگهی های ویژه

پزشکی و درمانی

بنر
تازه های پزشکی و درمانی

خرید و فروش ترازو آزمایشگاهی Sartorius ، AND ، ADA

خرید و فروش ترازو آزمایشگاهی Sartorius ، AND ، ADA

تهران ۲ روز پیش
خرید و فروش ترازو آزمایشگاهی Sartorius ، AND ،

خرید و فروش ترازو آزمایشگاهی Sartorius ، AND ،

تهران ۲ روز پیش
خرید و فروش سمپلر آزمایشگاهی ساخت کمپانی Dlab , Capp , Ika ,

خرید و فروش سمپلر آزمایشگاهی ساخت کمپانی Dlab , Capp , Ika ,

تهران ۲ روز پیش
خرید و فروش دستگاهICP-OES کمپانیVarian , Agilent

خرید و فروش دستگاهICP-OES کمپانیVarian , Agilent

تهران ۲ روز پیش
خرید و فروش دستگاه هد اسپیس مدل G 1888 ساخت کمپانی

خرید و فروش دستگاه هد اسپیس مدل G ۱۸۸۸ ساخت کمپانی

تهران ۲ روز پیش
خرید و فروش دستگاه های کروماتوگرافی (HPLC) ساخت کمپانی Agile

خرید و فروش دستگاه های کروماتوگرافی (HPLC) ساخت کمپانی Agile

تهران ۲ روز پیش
خرید و فروش دستگاه هد اسپیس مدل ۷۶۹۷A اجیلنت

خرید و فروش دستگاه هد اسپیس مدل ۷۶۹۷A اجیلنت

تهران ۲ روز پیش
نمایندگی خرید و فروش دستگاه اسپکتروفتومتر شیمادزو

نمایندگی خرید و فروش دستگاه اسپکتروفتومتر شیمادزو

تهران ۲ روز پیش
نمایندگی خرید و فروش دستگاه HPLC ساخت کمپانی واترز

نمایندگی خرید و فروش دستگاه HPLC ساخت کمپانی واترز

تهران ۲ روز پیش
نمایندگی خرید و فروش دستگاه XRF

نمایندگی خرید و فروش دستگاه XRF

تهران ۲ روز پیش
فیلتر هپا

فیلتر هپا

تهران ۳ روز پیش
میز ترازو   طرح آلمانی

میز ترازو طرح آلمانی

تهران ۳ روز پیش
فیلتر اولپا

فیلتر اولپا

تهران ۳ روز پیش
شرکت به آزماسکوسامان

شرکت به آزماسکوسامان

تهران ۳ روز پیش
رویه سکو های آزمایشگاهی

رویه سکو های آزمایشگاهی

تهران ۳ روز پیش
هواساز

هواساز

تهران ۳ روز پیش
فن و هواکش

فن و هواکش

تهران ۳ روز پیش

بنر