به تبلیغ من خوش آمدید

وکیل امور ارث و وصیت تملیکی

وکیل امور ارث و وصیت تملیکی چه اموری را انجام می دهد؟

ورثه در دو صورت از ارث بهره مند می شود: یا نسبت نسبی با فرد متوفی دارند یا نسبت سببی، که قانون مدنی در مبحث مربوط به ارث آنها را در سه گروه قرار داده است. در ماده 862 قانون مدنی ذکر شده: اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:

  1. پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.
  2. اجداد و برادر و خواهر و اولادِ آنها.
  3.  اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولادِ آنها.

در واقع وارثین هر طبقه وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. البته بهتر است بدانید هر یک از زوجین که در حین فوت دیگری زنده باشد، به موجب سبب ارث می برند که سهم الارث همه ورثه در قانون مدنی مشخص شده است.

وکیل امور ارث و وصیت تملیکی این نکته را به شما یادآوری می کند که ورثه به عنوان قائم مقام متوفی تلقی می شوند؛ البته تا زمانی که دیون فرد فوت شده پرداخت نشود، امکان تصرف در اموال متوفی وجود ندارد.

حقوق و دیونی که به ترکه فوت شده تعلق می گیرد به سه دسته تقسیم می شود که قبل از تقسیم ارث ابتدا باید این حقوق ادا شود:

  1. قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
  2. دیون و واجبات مالی متوفی.
  3. وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

وکیل امور ارث و وصیت تملیکی با تسلط بر قوانین ارث و تجربه پرونده های مربوطه، امور مربوط به گواهی انحصار وراثت تا تقسیم سهم الارث هر یک از ورثه را در کمترین زمان ممکن انجام می دهد. امور ارث از جمله موارد حقوقی می باشد که به دلیل حضور افراد بسیار به عنوان ورثه، موجب اختلافات حقوقی بسیاری می شود که حضور وکیل پایه یک دادگستری در امور ارث و وصیت تملیکی در پرونده ارث ضروری می باشد.

 چرا نحوه تنظیم وصیت تملیکی مهم می باشد؟

همان طور که در بالا اشاره شد وصیت تا یک سوم اموال صحیح می باشد و بیشتر از آن به اجازه ورثه نیاز است. پس اگر شخصی در حین حیات خود بخواهد مال یا منفعتی را پس از مرگش به دیگری یا امور خیریه واگذار کند؛ مشاوره حقوقی وکیل ارث و وصیت تملیکی در این زمینه می تواند راهگشا باشد. با مشاوره حقوقی وکیل ارث و وصیت تملیکی، نکات لازم برای چنین وصیتی را آموزش ببینید.

در وصیت تملیکی، صرف وصیت کافی نیست بلکه نیاز به قبول یا رد طرفی که به نفع او وصیت شده نیز می باشد. وکیل امور ارث و وصیت تملیکی این نکته را به شما یادآوری می کند، که شرایط تنظیم یک وصیت تملیکی چگونه باید باشد. شخص موصی(وصیت کننده) در زمان حیاتش می تواند به نفع دیگری وصیت کند؛ خواه این شخص جز طبقات ارث باشد یا هر شخص دیگر، یا حتی امور خیریه. اگر شخص در حالت مستی یا بیهوشی وصیت کند این وصیت باطل است. پس تنظیم یک وصیت صحیح به شرایط درست نیاز دارد.

اگر کسی به نفع شما وصیت کرده باشد سه حالت متصور است: یا می توانید قبل از فوت آن شخص قبول کنید  یا پس از فوت آن؛ یا اگر در زمان حیات وصیت کننده رد کردید، این حق برای شما هست که پس از فوت موصی دوباره آن را قبول کنید.

مشاوره حقوقی با وکیل امور ارث و وصیت تملیکی ، همه امور مربوطه را در کمترین زمان ممکن انجام داده و در هر زمان از شبانه روز در دسترس می باشد. شما می توانید سوالات حقوقی مربوط به امور ارث و وصیت تملیکی را در هر ساعت از شبانه روز ازبهترین  وکیل پایه یک دادگستری در امور ارث و وصیت تملیکی بپرسید.